Tjänster

Vårt tjänsteutbud inkluderar allt från försäljning och rådgivning till installationer, service samt reparationer av tandläkarpraktikens utrustning. En övergripande presentation av våra tjänster finns nedan.

Försäljning och rådgivning vid inköp av merparten av tandläkarpraktikens utrustning såsom:

 • Kompressorer, sugmotorer och våta sugsystem
 • Autoklaver, diskdesinfektor och rengörningsmaskiner
 • Röntgenapparater, framkallningsmaskiner
 • Operationsstolar och opratörsstolar
 • Operationsbelysning och omfältsbelysning
 • Ultraljudsapparater och härdljusapparater
 • Micromotorer, hand och vinkelstycken samt High Speedar
 • Inredningar

Installationer av kompletta unitar och övrig teknisk utrustning i samverkan med branschens ledande leverantörer samt byggledning i samband med installation

Teknisk Service, en regelbunden (årlig) service av praktikens tekniska utrustning säkerställer en hög tillgänglighet. Vi utför underhållsservice av bl. a följande utrustning:

 • Unitar
 • Kompressorer, sugmotorer och våta sugsystem
 • Autoklaver, diskdesinfektor
 • Rengörningsmaskiner t ex LifeTime och DAC
 • Operationsstolar
 • Operationsbelysning

Säkerhetskontroll av dentalröntgenapparater utföres på alla förekommande märken såsom t ex:

 • GENDEX
 • In eXam
 • Acteon RTG
 • Min Ray

Reparationer utförs på merparten av all teknisk utrustning som finns på tandläkarpraktiken såsom:

 • Unitar
 • Kompressorer, sugmotorer och våta sugsystem
 • Autoklaver, diskdesinfektor
 • Rengörningsmaskiner t ex LifeTime och DAC
 • Röntgenapparater, framkallningsmaskiner och RTG-betraktare
 • Operationsstolar och opratörsstolar
 • Operationsbelysning och omfältsbelysning
 • Ultraljudsapparater och härdljusapparater
 • Micromotorer, hand och vinkelstycken samt High Speedar

Dentalteknik innehar följande utbildningar och medlemsskap: